В края на март Силвия Кабаиванова, Председател на Българска модна асоциация участва в основаването на Европейски моден алианс, който цели да създаде просперираща модна еко система в Европа. Срещата се проведе на 23 и 24 март във Франкфурт на Майн, Германия. Участваха 33 организации от над 25 европейски държави, сред които представители на организаторите на големи европейски седмици на модата – Frankfurt Fashion Week, Copenhagen Fashion Week, Malta Fashion Week, Athens Xclusive Designers Week и други.

Специално видео обръщение отправи Мария Габриел. Част от думите й бяха: „Модата е ключова индустрия за креативния дизайн. Знам, че сте се събрали днес, за да обсъдите възможността за създаване на Европейски моден алианс. Аз лично смятам, че това е брилянтна идея. Смятайте ме за посредник и разчитайте на моята подкрепа.“ Своите послания отправиха и Паскал Моранд от Френската федерация за висша мода и Карло Капаса от Италианската Национална камара за мода.

“Силните страни на един алианс ще бъдат в обединението, за да управлявате всичко заедно, но в различни области и уважавайки се взаимно. Креативността трябва да бъде запазена навсякъде.”

Паскал Моранд, Fédérationdela Haute Coutureetdela Mode.

„Креативността е ключов фактор за европейската мода и е задължителна, следователно трябва да бъде защитена. Преди всичко трябва да сме наясно със социално въздействие и социална устойчивост в модата. Обединена Европа трябва да докаже, че ценностите и са солидни и дълбоки.“

Карло Капаса, Camera Nazionale della Moda Italiana

В продължение на два дни всички присъстващи участваха в уъркшоп за дефиниране на мисия, визия и цел на една потенциална мрежа от европейски модни съвети, институти, инкубатори и клъстери. Бяха дефинирани общи предизвикателства, амбиции и ключови етапи.